Начално училище “Михаил Каролиди”

 

                         

  
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)
 

На 13.06.2017 г. клуб «Театрално студио» с ръководител Стефка Пискюлева представи театър на сенките «Косе босе» и куклените пиеси «Ябълката» и «Три хитринки», пред ученици и родители от НУ «М. Каролиди» гр. Пещера.

 

 


На 07.06.2017 г. бе извършена заключително представителна изява на клубовете по интереси в НЧ «Развитие» гр. Пещера. Представени бяха пана, в които са използвани различни техники, като квилинг, рисунка с пластелин, рисунка с цветен пясък, глинени изделия и други.

 

 

 На 13.05.2017 г. бе организирана екскурзия на учениците от клуб по интереси: „Смятам и рисувам“ с ръководител: Таня Аргирова от НУ „М. Каролиди“ гр. Пещера, до Природо научния музей и Национална художествена галерия гр. Пловдив. Децата съвместно с родителите си рисуваха портрет на мама и пейзаж.

    На 10.03.2017 г. бе представена първата обща изява на групите по интереси в НУ «М. Каролиди» гр. Пещера в фоайето на училището. Изложени бяха есенни творби, коледни картички и картини, мартенички за празника на Баба Марта, осмомартенски картички и великденски творби. Клуб «Театрално студио» с ръководител Стефка Пискюлева представиха пиесата «Коледните вълнения на снежанка и врабчо». Информацията за първата обща изява на групите по интереси в НУ «М. Каролиди» гр. Пещера бе публикувана на сайта на училището и в местния вестник «Родопска искра».

 

Активно участие взеха и родителите на учениците включени в клубовете по интереси в НУ «М. Каролиди» гр. Пещера.