О Б Я В А

за набиране на предложения за доставка на плодове и  зеленчуци по схема “Училищен плод” и мляко  и млечни продукти по схема “Училищно мляко”

Дата на публикуване 11.04.2019 г.

Срок за получаване на предложения до 18.04.2019г.,   17,00 часа.


                                                                               

ПРОДЪЛЖАВАТ ИЗЯВИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ“ В  КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

 

В изпълнение на Дейност 4 „Всеки има талант“ по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ“ през учебната 2018/2019г. са  сформирани 6 клуба по интереси, в които учениците ще изявят своите таланти.

 

Общо  72 ученици участват в клубовете по интереси  „Творителница“, „Земята-наш общ дом“, „Възпитаване на патриотизъм“, „Песни, танци и обичаи“, „От приказка в приказка“ и „Приятели на книгата“.

Бенефициент на предоставената безвъзмездна финансова помощ е Община Пещера, като проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр. София и училищата в гр.Пещера.

 

Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв.

      Проектните дейности се изпълняват 30 месеца –  до 23.07.2019 г. 

 

 

 

              УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ“ ЩЕ ИЗЯВЯВАТ СВОИТЕ ТАЛАНТИ В  КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

                В изпълнение на Дейност 4 „Всеки има талант“ по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в Начално училище „Михаил Каролиди“ гр.Пещера са  сформирани 6  клуба по интереси, в които учениците ще изявят своите таланти.

Важен и търсен ефект при  сформирането на групите по интереси е създаването на естествена мотивация за участие в образователния процес.  Личният досег и участие в магията на изкуството е силно средство за инспирация и създаване на увереност в собствените възможности. Целта на дейността е повишаване на мотивацията за участие в образованието на учениците от малцинствени общности, създаване на устойчив модел за интегриране през интерактивни форми за опознаване на собствената култура, откриване на таланти  и занимания с изкуство.

Проект „Шарени мъниста“ се изпълнява от Община Пещера в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр. София, Начално училище „Михаил Каролиди“ гр. Пещера, Начално училище „Михаил Куманов“ гр. Пещера, Основно училище „Св.Патриарх Евтимий“ гр. Пещера, Основно училище „Петко Рачов Славейков“ гр. Пещера, Основно училище „Любен Каравелов“ гр. Пещера, Средно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Пещера, Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ гр. Пещера и Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ гр. Пещера.

Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв.

           Проектните дейности се изпълняват 30 месеца –  до 23.07.2019 г.


 

                                                              

НУ „Михаил Каролиди”

4550 гр.Пещера, ул. “Иван Попов” № 1, тел.: (0350) 6-21-38, 

URL: https://numihailkarolidi.com/e- mail: karolidi@abv.bg


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За   Класирани кандидати  в конкурсна процедура за длъжностите определени в Заповед № 11/ 21.09.2017 г. на Директора на НУ “М. Каролиди” гр. Пещера, по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“,

 


                                                                             

НУ „Михаил Каролиди”

4550 гр.Пещера, ул. “Иван Попов” № 1, тел.: (0350) 6-21-38, 

                                                 URL: https://numihailkarolidi.com/e- mail: karolidi@abv.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

             Днес 21.09.2017 г.  НУ „М. КАРОЛИДИ“ гр. Пещера в качеството си на партньор на Община Пещера по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“,

ОБЯВЯВА КОНКУРС  за  подбор на лице за длъжност: ” Експерт “Административни дейности” във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК: Obiava konkurs


Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнението на част от мерките, залегнали в  Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции, Ви предоставяме следната информация:

1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на страната;

2. Практически насоки за действията, които учителите и учениците трябва да предприемат в случай на инцидент;

3. Информация за добри практики, които са изведени от работата на терен с децата и техните семейства…

Цялата информация ТУК


                                                                                       

НУ „Михаил Каролиди”

4550 гр.Пещера, ул. “Иван Попов” № 1, тел.: (0350) 6-21-38,  URL: https://numihailkarolidi.com/, e- mail: karolidi@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За Класирани кандидати в конкурсна процедура за длъжностите определени в Заповед №1 на Директора на НУ “М. Каролиди” гр. Пещера по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“,


О Б Я В Л Е Н И Е

               НУ „М. КАРОЛИДИ“ гр. Пещера в качеството си на партньор на Община Пещера по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“,

ОБЯВЯВА КОНКУРС  за  подбор лица във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК:    ОБЯВЛЕНИЕ ПОДБОР

 


НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ“гр. Пещера е партньор на Община Пещера по сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002-0303-С01между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерство на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Община Пещера  за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


11.01.2017 г.

Със Заповед № 33 от 11.01.2017 на Кмета на Община Пещера, дните 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. включително са обявени за неучебни за всички училища на територията на Община Пещера.


06.01.2017 г

Ваканцията на учениците се удължава до 11 януари включително.

Обявена е грипна епидемия в област Пазарджик.

Предписанието на РЗИ може да видите тук:Predpisanie РЗИ


МОН ОБЯВЯВА 5 И 6 ЯНУАРИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

5 и 6 януари (четвъртък и петък) се обявяват за неучебни дни за цялата страна със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Причините са влошената епидемиологична обстановка, по-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава.

Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари (понеделник). Пропуснатият учебен материал ще се наваксва чрез преструктуриране на учебното съдържание. Ще бъдат създадени условия учениците да могат да се явят на олимпиади и състезания.

За детските градини решението за спиране на работа се взима от кметовете на общините.

Заповедта можете да видите тукzap_RD09_9_2017


Проектът “Твоят час”

02 ноември 2016 г.

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

На 02 ноември 2016 г. в Начално училище „Михаил Каролиди” – гр. Пещера стартира проект “Твоят час”. В резултат на проучване желанията на учениците с анкетни карти се сформираха седем  групи за занимания по интереси. Учениците ще творят и ще се забавляват. Училището има опит в работата по проекти.

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.