Правила за определяне на реда за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване

на информация от обществения сектор в НУ “М. Каролиди” гр. Пещера: тукПриемане на заявление за предоставяне на обществена информация:

НУ”М. Каролиди”

гр. Пещера – 4550; ул.”Иван Попов”1

E-mail:  karolidi@abv.bg

Лице за контакт: ЗДУД – Христина Огорелкова